На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Дмитро Степанович БОРТНЯНСЬКИЙ (реферат), стр. 1

РЕФЕРАТ

"Дмитро Степанович

БОРТНЯНСЬКИЙ"

П Л А Н .

І. Народження. Глухівський період життя.

1). Історія сім ї Бортнянських. Народження Дмитра

Бортнянського.

2).Глухів – столиця гетьманства України.Традиції

Глухівської музично-хорової школи.

3). Навчання Дмитра у Глухівській співочій школі.Від-

їзд до Петербургу.

2.Навчання і робота в Петербурзі у Придворному хорі.

(1758-1768рр.)

1). Історичні події 1758-го року.

2). Система навчання і роботи у Імператорському

хорі.

3). Зустріч Бортнянського з Бальдасаре Галуппі.

Вплив Галуппі на формування творчої особистості

Бортнянського.

4). Від їзд до Венеції (1768р.).

3. Венеціанський період (1769-1779).

1). Перші враження від Венеції.

2). Навчання і робота в Італії.Зустріч і відносини з

Березовським.

3). Участь Бортнянського у військових і політичних спра-

вах.

4). Італійські опери Бортнянського.

5). Від їзд на батьківщину.

- 1 –

4. Робота і життя в Петербурзі (1779 – 1801).

1). Робота в якості капельмейстера при російському

дворі, керівництво хорами. Створення циклу духовних

хорових концертів.

2). Призначення капельмейстером при «малому» дворі

Павла Петровича. Створення клавесинних творів.

Створення концертної симфонії – першого в Росії

Симфонічного твору. Створення опер «Празднецтво

Сеньора», «Сокол», «Син-суперник».

3). Призначення на посаду керуючого Придворною хо-

ровою капелою – головним хором Російської держави.

Адміністративна робота в капелі. Створення хорових

концертів, робота над розвитком цього жанру.

5. Період зрілості. Творчість, суспільне життя. ( 1801 – 1825 ).

1). Заснування в Петербурзі філармонійної спілки. По-

чаток діяльності Бортнянського в цій спілці.

2). Внесок Бортнянського у розвиток жанру кантат.

3). Написання творів з приводу Вітчизняної війни 1812р.

4). Останні роки життя.

- 2 –

Ще не так давно ім я Д. С. Бортнянського сприймалось більшістю як відголосок давно минулої доби, зв язаної частково

з історією православної церкви, а частково з деякими сторін –

ками російського хорового мистецтва. Знаючи про його діяль-

ність у сфері духовного , ми знаходились в полоні цих стереоти-

пів. Але ж саме на традиціях, закладених Дмитром Бортнян-

ським, зросли багато талантів. Саме він – один з основопо –

ложників російської національної композиторської школи.Са-

ме він надихав своєю творчістю покоління російських музикан-

тів.

Отже, познайомимось поближче з композитором, його

Сім єю і життям.

Рід Бортнянських походить з Бецької області, що на те-

Риторії Польщі. Звідти родом був дід Степана Васильовича

(батька композитора) – Дмитро Бортнянський. Від свого

батька він отримав декілька сотень десятин землі.

Село, в якому жив дід Степана Васильовича, називалось

Бортне. Звідси і пішло прізвище роду Бортнянських.

Дмитро Бортнянський займав посаду судді і, крім того,

мав “привілей корлівський”.

Тому і землі у Ботнянських було достатньо.Син Дмитра –

Василь – також користувався повагою у односельців. Від суд-

Ді він отримав великий посаг, що дозволило йому мати

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.