На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Середовище існування МЕВ (реферат), стр. 1

Тема : СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ МЕВ.

План.

1.Суть і структура середовища МЕВ.

2.Природно-географічне середовище МЕВ.

3.Політико-правове середовище МЕВ.

4.Економічне середовище МЕВ.

5.Соціально-культурне середовище МЕВ.

Література:

І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “ Чернівці “Рута” ст.38-45

В.В.Козик Л.А.Панкова“Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995

1.Суть і структура середовища МЕВ.

Середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв”язків. Таке середовище можна розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище.

Внутрішнє середовище МЕВ—це внутрішня будова системи МЕВ разом з її внутрішніми законами існування, функціонування і розвитку.(ЗЕД, управління, суб”єкти, форми і види, внутрішні закони)

Зовнішнє середовище МЕВ—це зовнішні по відношенню до суб”єктів МЕВ умови реалізації форм і видів різних видів МЕВ:

1.За сферами впливу : природно-географічне, політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище.

2.За безпосередністю впливу,дії:

а)умови і фактори прямої(безпосередньої) дії – міжнародні організації, міжнародні правові норми, торговельні представництва, комунікаційні мережі— це все становить інфаструктуру МЕВ.

б)умови і фактори непрямої(посередньої) дії;

2.Природно-географічне середовище існування МЕВ.

Найголовніші умови і фактори, що впливають на розвиток МЕВ, пов”язані з нерівномірністю розташування природних ресурсів, з наявністю чи відсутності тих чи інших ресурсів у різних країнах. Наявність ресурсів тісно перекликається з різноманітністю кліматичних умов, яка сприяє розвитку міжнародного поділу праці, а відповідно, грає значну роль у розвитку МЕВ. Наприклад: у країнах з теплим кліматом збирають по два урожаї; морські країни встановлюють між собою економічні зв”язки морським транспортом; країни одного материка використовують автомобільний і залізничний транспорт.

Не менш важливу роль грає геополітичне розташування країни—це розташування по відношенню до інших країн на шляху чи на перетині різноманітних інтересів суб”єктів світового господарства. Країни, що знаходяться на перетині таких шляхів, спеціалізуються на наданні посередницьких послуг фінансового, комерційного і транспортного типу.

3.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ.

Політико-правове середовище впливає на МЕВ не так у плані умов і факторів їхнього існування, як у плані їхнього розвитку. Міжнародна політика є своєрідним механізмом задоволення або узгодження інтересів суб”єктів міжнародних відносин

Міжнародна політика—це сукупність методів і засобів направлених на досягнення цілей і завдань, що випливають з інтересів суб”єктів міжнародних відносин. Одним із основних політичних інтересів кожної країни є нормальний прогресивний хід розвитку власної економіки, який залежить від різних внутрішніх і зовнішніх факторів. Якщо ЗЕД буде успішною, то краще буде розвиватись національна економіка, багатшою буде країна, підвищиться життєвий рівень населення. До важливих політичних інтересів відносяться:

--володіння найновішою інформацією,

--найсучасніші технології,

--розвиток соціальної і культурної сфери,

--підняття загального престижу.

Помітну роль у розвитку міжнародного співробітництва відіграє політична стабільність країни—це невелика імовірність зміни її політичного статусу протягом тривалого часу у вигляді виникнення соціальних конфліктів(страйків) і політичних актів типу тероризму, путчів. Політичний ризик передбачає можливість: політичної змови і політичного перевороту, конфіскації майна, націоналізації об”єктів приватної власності.

Інституціональне забезпечення МЕВ –це сукупність правових інституцій (конференцій, конгресів, нарад, комітетів, комісій) і правових норм, вироблених ними, котрі забезпечують регулювання МЕВ на різних рівнях.

Міжнаціональні органи регулювання МЕВ—це такі інституції, які виконують рекомендаційно-координаторські функції, постанови яких бажані для виконання.

Наднаціональні органи регулювання МЕВ—це інституції, як здійснюють наказово-координаторські функції і їхні постанови мають виконуватись беззаперечно.

4.ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ

Одним із показників економічного потенціалу країни є факт ефективності і можливості використання природних ресурсів.Наприклад: Україна має порівняно великі поклади нафти, але спроможна видобути 15%, а решту немає ні потужностей ні технологій.

Стан наукових досліджень, розвиток засобів виробництва техніки і технологій відіграють велику роль в розв

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.