На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Середовище існування МЕВ (реферат), стр. 2

итку МЕВ. Розвинені країни, як правило, експортують продукцію переробної промисловості, а країни ,що розвиваються-експортують частіше сировину, в кращому випадку напівфабрикати. Там, де є високий інтелектуальний потенціал, завжди краще розвивається система комунікацій, транспортні мережі, що прискорює розвиток як національного виробництва так і ЗЕД. Сприяє розвитку МЕВ і розбудована на сучасному рівні фінансово-кредитна система країни.

Не менш важливими елементами економічного середовища МЕВ є рівень доходів і рівень споживання у тій чи іншій країні.

Загалом до економічного середовища МЕВ можна віднести стан розвитку економічного потенціалу країни, стан інтегрованості країни у світове господарство.

Світове господарство—це сукупність національних господарств та економічних взаємозв”язків між ними, або це сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному і на міжнародному рівні.

Світове господарство—це сукупність національних господаств, пов”язаних одне з одним системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних стосунків.

Світове господарство—це система взаємодіючих господарств різних рівнів з усіх країн світу, цілісний характер і функціонування якої визначається об”єктивними законами розвитку людського суспільства, де господарства пов”язані одне з одним системою економічних та інших міжнародних відносин, що базуються на міжнародному поділі праці.

Найрухомішою частиною світового господарства є Світовий ринок—сфера обмінних відносин між країнами та між іншими суб”єктами світового господарства, які пов”язані між собою участю у міжнародному поділі праці.

Світовий ринок—це система відносин, що виникають з приводу обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, і які історично склалися на основі МПП та МЕВ.

Сучасний етап економіки показує, що національні господарства настільки міцно переплелись, що можна уже говорити про світовий і національні ринки не як про дві окремі системи, які тільки доповнюють одна одну, а як про одну систему, де націонані ринки складають підсистему світового ринку. Саме тому ми вводимо національнй ринок елементом у структуру світового ринку.

Національний ринок—це ситема відносин обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, яка історично склалася в тій чи іншій країні на основі суспільного поділу праці та економічних відносин.

Внутрішньонаціональний регіональний ринок—це система відносин обміну, що склалася в певному регіоні країни на основі місцевого суспільного поділу праці й екномічних відносин.

Сруктура світового ринку:

Закритий ринок Міжнародний регіональний ринок

Пільговий ринок Національний ринок

Відкритий ринок Внутрішньонаціональний регіональний ринок

Ринок валют

Ринок капіталів

Ринок праці

Ринок товарів

Ринок послуг

Ринок ідей

5.СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МЕВ

Узагальнено соціально-культурне середовище МЕВ можна звести до факторів, що випливають з поведінки людини. Переваги тих чи інших чуттєвих особливостей у великих групах людей зумовлюють виникнення певних потреб,що відповідно впливає на їхні запити і в кінцевому випадку відбивається на їхніх зовнішньоекономічних відносинах. Наприклад: гострі приправи вживають більше південні народи, а тому експортери їжі у південні країни це враховують.

Складовою частиною соціально-культурного середовища є розвиток форм мотивації до праці: ціниться кваліфікована праця, престижна робота, заохочення до праці(пільги, побутові заохочення).

Одним з найважливіших факторів у розвитку міжнародних відносин є порозуміння-здатність знайти спільну мову, тобто перекладна справа, яка характеризується:

--виділення англійської мови;

--вивчення одночасно декількох іноземних мов;

--створення електронно-технічних засобів перекладу;

--розвиток засобів масової інформації.

Окремо слід виділити морально-етичні норми поведінки людини: тепер бізнесмен чи транснаціональна фірма повинні бути максимально чесними і пунктуальними, якщо хочуть надовго закріпитись на світовому ринку.

<< назад    

© 2006. Все права защищены.