На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Конструкции из дерева и пластмасс. Жилое здание из дерева в г.Купянск, стр. 1

Курсова робота

з курсу «Конструкції з дерева і пластмаси»

1.Вступ

Даний проект розроблено на основі завдання № 32 виданого кафедрою “Будівельні, дорожні машини та будівництво”.

2. Призначення будівлі

Проектуєма будівля призначена для житлових цілей в м. Купянск.

3. Розрахункова частина 3.1. Розрахунок покрівлі

В якості огороджувальних конструкції покриття приймаємо дощато-цвяхові щити з дошок третього сорту розміром в плані 2,0х1,5 м, які опирається на нерозрізні спарені прогони з другого сорту деревини. По дощатим щитам вкладають по шару рубероїда, утеплювач, асфальтова стяжка і троьохшаровий рубероїдний килим.

В якості утеплювача приймаємо 2 шара мінераловатних плит товщиною по 5 см кожна з об’ємною массою g =350 кг/м3.

Відповідно класу відповідальності будівлі призначаємо коєфіцієнт надійності за призначенням g n =0.95

3.1.1. Збір навантажень

При співвідношенні коефіцієнт надійності для снігового навантаження складає g f =1.4

Таблиця 1 – навантаження на 1 м2 горизантальной проекції покриття.

Вид навантаження

Нормативне навантаження кН/м

Коефіцієнт наванта-ження g f

Розрахун-кове наван-таження кН/м

1.

Рулоний троьхшаровий килим

0.10

1.3

0.13

2.

Асфальтна стяжка d =1 см, S=1800 кг/м3

0.18

1.3

0.23

3.

Мінераловатні плити d =10 см, S=350 кг/м3

0.35

1.3

0.46

4.

Шар пароізоляції

0.03

1.2

0.04

5.

Дошки робочого настилу d=19 мм,

r =700 кг/м3

0.133

1.1

0.15

6.

Продольні діогональні бруски

0.07

1.1

0.08

Всього постійне навантаження

0.86

1.09

Спарені прогони перерізом 2х4.0х17.5

0.091

1.1

0.1

Тимчасове навантаження – сніг

0.7

1.4

0.98

Всього

1.62

2.13

Покрівельний щит розраховуємо, як двох прольотну нерозрізну балку.

3.1.2. Розрахунок на постійне і тимчасове снігове навантаження.

Розрахунковий опір згину і модуль пружності деревини берези третього сорту з урахуванням коефіцієента умов роботи mв і коефіцієнта надійності по призначенню g n :

де - розрахунковий опір деревини.

Погоне навантаження на полосу щита шириною 1 м:

- нормативне

- розрахункове

Розрахунковий згинаючий момент:

Момент опору і момент інерції полоси 1 м:

Напруження

В зв’язку з малим напруженням зменьшуємо товщину дошок робочого настилу до d = 16 мм, після чого слідує що:

Погоне навантаження становить:

- нормативне

- розрахункове

Згинаючий момент:

Геометричні характеристики:

Напруження:

Потоншення далі не можливе.

Перевіряємо жорсткість:

3.1.3. Розрахунок на зосереджений вантаж

PH=1 кН З коефіцієнтом надійності g f =1.2 і постійне навантаження.

Розрахунковий згинаючий момент:

В зв’язку з наявності в щиті розкісної підшивки, зосереджений вантаж розподіляється на полосу настила шириною 0.5 м. Враховуючи це,

Напруження

де mн =1.2 – коефіцієнт умов роботи при дії монтажного навантження.

3.1.4. Розрахунок прогона

При відстані між прогонами 1 м навантаження на 1 м прогона:

- нормативне

- розрахункове

Розрахунковий згинаючий момент на опорах нерозрізного прогона прольотом 4.5 м

Потрібний момент опору

де - для деревини береза другого сорту

Приймаємо прогон з двох дошок перерізом 40х175 мм, для якого:

Напруження:

Відносний прогин

3.1.5. Розрахунок стику прогона

Стик дошок прогона розташовують в розбіжку на відстані 0.21L выд осі опор.

Для сполучення двох дошок між собою приймаємо цвях діаметром 4 мм і довжи

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.