На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт), стр. 1

Курсова робота

з дисціплини технологія будівельного виробництва

на тему: проектування земляних робіт

Вступ

За останні десятиріччя технологія будівельного виробництва, як наукова дисципліна одержала великий розвиток. Одним з основних навиків в технології будівельного виробництва є кваліфіковане проектування різного виду будівельних процесів.

Проектування - трудомісткий і кропіткий процес, який вимагає вивчення спеціальної літератури, нормативних, довідкових та ілюстрованих матеріалів. Будівельники–технологи не повинні забувати, що результат їх праці – об’єкти довгострокового використання. Тому повинні забезпечити на довгий строк експлуатації споруд і будівель потрібний запас довговічності з мінімальними ремонтами та здібністю в подальшому реконструювання в процесі удосконалення виробництва та поліпшення битових умов. Від проектування земляних робіт, їх трудомісткості, строків виконання, вартості, якості і надійності залежить ефективність будівництва в цілому.

Разом з тим структура задач технологічного проектування, послідовність та методи їх вирішення, ще недостатньо чітко виражені, існує ряд недоліків ліквідувати які можна за рахунок підвищення рівня організації проектування будівельних процесів.

При вирішені цих проблем вчені нашої країни вказують на необхідність автоматизації проектних робіт.

1. РОЗШИФРОВКА ВАРІАНТНОГО ЗАВДАННЯ

1. Варіант – 307 2. Номер площадки – 1 (рис.1.1) 3. Тип споруди – 1 (рис.1.2) 4. Тип фундаменту – В (рис.1.3) 5. Найменування та група грунту – сг (суглинок) 6. Відстань транспортуванння грунту – 10 км. 7. Довжина сторони квадрата – a=30 м. 8. Знак різниці g1-g2 - “ – “ 9. Перевищення горизонталей Dg – 0.5 м 10. Стовпчатий крок – 6 м. 11. Відлік першой горізонталі – 206.5 Розраховуємо відлік першой горізонталі за формулою ,

де n – номер останіх двох цифр заліковой книжки.

Рис.1.1. Площадка №1

Рис.1.2. Споруда

Рис.1.3. Фундамент типу В (стовбчитий)

2. ПІДГОТОВКА ВИХІДНИХ ДАННИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 2.1. Визначенння чорних відміток вершин квадратів

Визначення чорних відміток вершин квадратів виконують за формулою ,

де gn – відмітка горизонталі, яка знаходиться нижче вершини квадрата, м;

Dg – перевищення однієї горизонталі над іншою, м;

l – відстань між горизонталлю та вершиною квадрата, м;

L – відстань між горизонталями, м;

i.j – номер ряда та стовпця відповідно.

м м

м м

Інші значення чорних відміток знаходять аналогічно, після чого їх заносять до табл.2.1

2.2. Визначення проектних (червоних) відміток вершин квадратів При плануванні площадки з нульовим балансом земляних мас червона відмітка визначається за формулою

м,

де – сума відміток вершин, які відносяться тільки до одного квадрата;

– сума чорних відміток вершин загальних для 2-ох квадратів;

– сума чорних відміток вершин загальних для 4-ох квадратів.

n – кількість квадратів.

м

м

2.3. Визначення робочих відміток вершин квадратів.

Робочі відмітки вершин квадратів визначають, як різницю між червоною та чорною відмітками

,

де Н0 – проектна відмітка площадки;

Нi.j – чорна відмітка вершини квадрата;

n – номер квадрата;

k – номер вершини квадрата.

м м

м м

Аналогічно виконують подальші розрахунки і отримані дані заносять до табл.2.2

Таблииця 2.1 – чорні відмітки вершин квадратів

Вершина квадрата

Відмітка меньшої горизонталі

l,

м

L,

м

Dg

Чорна відмітка

H1.1

206.5

10

25

0.5

206.70

H1.2

207.0

11

35

0.5

207.16

H1.3

207.5

2

30

0.5

207.53

H1.4

208.0

1

33

0.5

208.02

H1.5

208.0

27

35

0.5

208.39

H1.6

208.5

16

38

0.5

208.71

H1.7

209.0

6

31

0.5

209.10

H2.1

207.0

6

25

0.5

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.