На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Життя і творчість Адама Міцкевича (реферат), стр. 1

Реферат

на тему:

“Життя і творчість

Адама Міцкевича”

Міцкевич – найбільший поет Польщі. Його роль для польської літератури можна порівняти з роллю Пушкіна для російської літератури, Шевченко – для української. Міцкевич був родоначальником нової польської літератури і нової польської мови.

“Коли в поляків з'явився Міцкевич, вони перестали мати потребу в поблажливих відкликаннях яких-небудь французьких чи німецьких критиків, не визнавати польську літературу означало б тільки виявляти свою власну дикість”, - писав Н. Г. Чернишевський.

Однак значення Міцкевича не вичерпується його літературною діяльністю. Міцкевич був передовим політичним діячем свого часу. Він стояв у центрі польського революційного руху.

Першорядне значення Польщі в розвитку передових революційних ідей століття визначило і світове значення Міцкевича, що ще при житті був для усього світу символом свого народу і його боротьби за волю.

“Це був пластичний образ доль Польщі, ” - писав про Міцкевича А. И. Герцен. Ім'я Міцкевича міцно ввійшло в скарбницю світової літератури і прогресивної думки.

А. Міцкевич народився 24 грудня 1798 р. на хуторі Заосьє, біля міста Новокупка. Раніш білоруські землі належали Литві, тому Міцкевич і називає своєю батьківщиною Литву.

Наприкінці XIV століття Литва і Польща злилися в єдину державу. У тих колах суспільства, до яких належала родина поета, панували польська культура, польська мова. Цим порозумівається те, що у творчості Міцкевича польський патріотизм сполучається з гарячою любов'ю до Литви, її природі і звичаям.

Батько поета, Микола Міцкевич, належав до дрібнопомісної шляхти. Він обіймав посаду адвоката при міському суді в Новокупці.

У будинку Міцкевичів були живі волелюбні традиції польських патріотів. Микола Міцкевич сам брав участь у народно-визвольному повстанні 1794 року під керівництвом Тадеуша Костюшко і намагався прищепити почуття патріотизму і волелюбності своїм дітям.

Багато цікавих легенд і повір'їв чув юний Адам і від Блажея, значення якого для поета можна порівняти зі значенням Орини Радіонівни для Пушкіна. Розвитку поетичної уяви Міцкевича сприяла і мальовнича природа околиць Новокупка.

У 1807 році Адам Міцкевич надійшов у школу при домініканському костьолі в Новокупці. У той час школи звичайно організовувалися при католицьких церквах.

Уже в шкільні роки Міцкевич виявляв живу цікавість до рідної поезії. До цього часу відносяться і його перші поетичні досвіди.

Пізніше, у поемі “Конрад Валленрод”, Міцкевич описав цю страшну картину, розповідаючи про втечу хрестоносців. Закінчивши школу в 1815 році Міцкевич переїжджає у Вільно і надходить у Віленський університет, на фізико-математичний факультет, а в 1816 році він переходить на історико-філологічний факультет. Віленський університет у ті роки був центром культурного життя, центром передової суспільної думки. Серед професорів університету були великі учені і видні суспільні діячі. Тут читав лекції Іоахім Лелевель – родоначальник польської історіографії, брати Снядецькі й ін.

Іоахім Лелевель, учитель Міцкевича в роки студентства, пізніше став його близьким другом. Протягом усього свого життя стояв у центрі польського революційного руху.

Під впливом Лелевеля у Віленському університеті виникли таємні патріотичні студентські організації: “Суспільство філоматів” і “Суспільство філаретів” на перший план висувалися політичні цілі: будити в народі патріотичні прагнення, бороти за звільнення батьківщини. Міцкевич був самим активним членом суспільств і їхнім ідейним натхненником.

У 1818 році Міцкевич закінчив університет і був спрямований у Ковно на посаду вчителя повітової школи.

У Ковно Міцкевич побачив незвичайну бідність і убогість народу, гнобленого царською владою і царською поліцією. Це сприяло формуванню революційних поглядів поет, розумінню необхідності рішучої боротьби за звільнення народу.

Еволюція у світогляді молодого Міцкевича визначив багато в чому і розвиток його творчості. У своїх ранніх добутках ( до 1820 року ) Міцкевич продовжував традиції цивільного класицизму, що характеризував літературу XVIII століття освіти. Міцкевич пише в цей час антиклерикальну повість “Анеля” у дусі Вольтера, поему “Картопля” і трагедію “Демосфен”. Вже в цих творах Міцкевича звучать патріотичний пафос, віра в прогрес, мрія “про часи прийдешніх”, коли народи, звади забувши, у велику родину з'єднаються”.

Найбільш значними добутками цього періоду були “Пісня Адама” - перший гімн філаматів, “Пісня філаретів” і знаменита “Ода до молодості”.

У “Оді до молодості” Міцкевич оспівав порив молодого ентузіазму, що розтрощує підвалини ста

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.