На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Іспитові завдання з логіки (білети), стр. 1

Білети з логіки

Білет 1.

1. Що таке умовивід? На які види поділяються умовиводи?

2. Що таке абстрактне мислення?

3. Охарактеризуйте основні прийоми утворення понять?

Білет 2.

1. На які види поділяються поняття?

2. Які види питань і відповідей ви знаєте?

3. В яких випадках умовиводи за аналогією неможливі?

Білет 3.

1. Які є фігури силогізму, охарактеризуйте їх?

Які правила мають 1-а, 2-а, 3-а фігури?

Яке їх пізнавальне значення?

2. Які властивості причинного зв’язку?

3. Що це за символи: А, І, Е, О; і яким судженням вони відповідають?

Білет 4.

1. Які існують види аналогії по об’єкту, по степені обґрунтованості?

2. Покажіть на таблицях істинності відношення між судженнями А, І, О, Е по схемі “логічний квадрат”?

3. Які умовиводи називаються безпосередніми?

Білет 5.

1. Статистичне узагальнення і його відмінність від індукції через просте перерахування (популярна індукція)?

2. Що таке переконання і які фактори беруть участь у формуванні переконань?

3. Хто вважається засновником логіки?

Білет 6.

1. Що таке поняття?

2. Як виглядають в природній мові проблематичні судження?

3. Які види суджень фактичної модальності вам відомі?

Білет 7.

1. Що таке судження, його структура і мовна форма вираження?

2. Приведіть визначення предмету науки логіка?

3. Які етапи перевірки гіпотези?

Білет 8.

1. В якій формі будується демонстрація і які можливі помилки в демонстрації?

2. Що таке чуттєве пізнання і в яких формах воно протікає (типи)?

3. Як виразити деонтичну зобов’язаність через заборону?

Білет 9.

1. Логіка спростування гіпотези?

2. Який умовивід є розділово-категоричним?

Назвіть його модуси, виразіть його в символічнім записі?

3. Що таке ентимема?

Білет 10.

1. Як визначити індукцію?

2. На які види поділяються виводи із складних суджень?

3. Як будуються умовиводи за логічним квадратом?

Яка залежність істинності чи хибності одного судження від істинності чи хибності іншого, якщо ці судження знаходяться у відношеннях: протиріччя, протилежності, часткової сумісності, підпорядкування?

Білет 11.

1. Охарактеризуйте операції перетворення, обернення, протиставлення предикату?

2. Прямий і непрямий спосіб доказу гіпотези?

3. Зобразіть і охарактеризуйте відношення між судженнями А, І, Е, О на схемі “логічний квадрат”?

Білет 12.

1. Що таке поділ понять? Вкажіть види поділу?

2. Що таке форма мислення і які три основні форми абстрактного мислення?

3. Дайте визначення і приведіть приклади умовиводів за аналогією?

Білет 13.

1. Що таке штучна мова і які ви знаєте штучні мови?

2. Які поняття є порівнювані, а які ні? Продемонструйте на колових схемах відношення між порівнюваними поняттями:

а) сумісними;

б) несумісними.

3. Що таке умовно-категоричний умовивід. Назвіть його модуси, виразіть їх символічний запис?

Білет 14.

1. Що таке простий категоричний силогізм, його склад?

2. Виділяючи в виключаючи судження (схематично).

Що таке розподілення термінів в судженнях?

3. Як виразити необхідність через можливість?

Білет 15.

1. В чому на вашу думку значення логіки в роботі юриста?

2. Що таке зміст і об’єм поняття? В якому відношенні один до одного вони знаходяться?

3. Умови підвищення степені ймовірності умовиводів в популярній індукції (індукція простого перерахування)?

Білет 16.

1. Метод відмінності і його специфіка?

2. Що таке модальність судження?

3. Який умовивід є умовно-розділовим (лемматичним)?

Які модуси має діллема?

Білет 17.

1. Символічно зобразіть заборону?

2. В чому сутність операцій узагальнення і обмеження понять?

3. Чи можливий доказ гіпотези шляхом підтвердження виведених з неї наслідків?

Білет 18.

1. В чому суть атрибутивного судження і судження з відношенням?

2. Назвіть загальні правила категоричного силогізму і логічні помилки, зв’язані з їх порушенням?

3. Які умовиводи є виводними?

Білет 19.

1. Як будується чисто умовний умовивід?

2. Що таке клас (множина), підклас (підмножина), елемент класу?

3. Які умови забезпечують логічну можливість умовиводів за аналогією?

Білет 20.

1. В чому відмінність формальної логіки від логіки діалектичної?

2. Значення умовних і розділових умовиводів в роботі юриста?

3. Що являє собою умовиводи з суджень з відн

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.