На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Сучасні тенденції розвитку світових ф’ючерсних ринків:уроки для України (курсова), стр. 1

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ Ф’ЮЧЕРСНИХ РИНКІВ:

УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Курсова робота

з міжнародних відносин

Вступ

В роботі досліджено сучасні тенденції розвитку ф’ючерсних ринків як термінових сегментів світового фінансового ринку. Підкреслено, що вони є ринками цінових ризиків базових активів, що формують не лише цінові прогнози, а й через хеджовий механізм ціни реальних активів, тобто майбутній профіль економіки. Звернуто увагу на випереджуюче зростання європейських ф’ючерcних ринків за обсягами, інструментами та учасниками порівняно з американськими та азійськими. Запропоновано відносити ф’ючерсні ринки до третинного сектору фінансового ринку. Піднято питання щодо адекватного оцінювання обсягів ф’ючерсних ринків порівняно з обсягами інших сегментів фінансового ринку. Запропоновано внести зміни до існуючих в Україні концепцій розвитку товарного біржового та фондового ринків щодо становлення їх термінових складових ф’ючерсних ринків.

Останнім часом світова економічна спільнота вказує на значне зростання масштабів, зміцнення єдності та підвищення ролі світового фінансового ринку. Суттєво активізувалися дослідження зарубіжних і особливо вітчизняних вчених та фінансистів-практиків, які називають ці явища формуванням глобальної фінансової архітектури. Ці явища, зокрема, аналізують американський біржовик Дж. Сорос [19: 58], російський банкір та науковець Д. М. Михайлов [13: 11–119]. В Україні вивченням цієї проблематики займаються Е. Л. Найман [15: 9–104], О. М. Шаров [23], З. О. Луцишин [10], Є. А. Шаповалов [22].

Названі та інші дослідники вивчають загалом тенденції формування світового фінансового ринку та його окремих сегментів: фондового, валютного, ринку похідних фінансових інструментів, а також шляхи адаптації світового досвіду до українських умов. Більше того, значна кількість дослідників вводить у наукову лексику поняття «термінового (строкового) сегмента фінансового ринку», який більше не ототожнюють з ринком грошей.

Аналіз попереднього періоду становлення та розвитку окремих складових світового фінансового ринку свідчить про те, що будь-яка його окремо взята частина починає розвиватися в міру виникнення потреби у ній. Світова практика показала, що зародження ринку було пов’язано з виникненням його позабіржових форм. Біржова торгівля з’являється значно пізніше. Запровадження термінових контрактів із товарними активами також значно випереджувало у часі використання інструментів, аналогічних до фінансових.

Цілі (мета) спекулятивного характеру мали підпорядковане значення, основним мотивом широкого застосування термінових контрактів на позабіржових, а пізніше на біржових ринках була потреба у страхуванні цінових ризиків. Так виникли форвардні контракти, а після їх повної стандартизації на біржових ринках – ф’ючерсні, що, в свою чергу, стали привабливим інструментом для здійснення особливо прибуткових та ризикових інвестицій, тобто їх почали використовувати й зі спекулятивною метою.

Спекулянти, купуючи ризики окремо від базових активів, почали брати їх на себе, даючи можливість виробникам та торговельним організаціям страхуватися від негативних змін цін і курсів у майбутньому.

Нині світовий глобальний фінансовий ринок дає змогу:

· хеджувати ризики, пов’язані з присутністю на конкретному ринку, використовуючи кореляційний зв’язок з іншими ринками;

· обирати найвигідніші варіанти інвестування з оптимальним співвідношенням дохідності та ризику;

· глибше аналізувати суть ринкових явищ, яку не завжди можна виявити під час аналізу одного, окремо взятого сегмента ринку.

Термінові складові, у першу чергу біржові ф’ючерсні ринки, відіграють суттєву роль у досягненні макроекономічної стабілізації фінансової сфери, даючи учасникам змогу використовувати інноваційні технології та інструменти в системі управління фінансовими ризиками. Терміновий ринок, особливо його біржовий сегмент – ф’ючерсний, належить до ринку чистої (досконалої) конкуренції, на якому щодня відбувається взаємодія попиту та пропозиції через максимальну їх концентрацію. Саме цей ринок зарубіжні вчені використовують для вивчення та ілюстрації сучасних економічних теорій, які, у свою чергу, служать продавцям та покупцям базою для прийняття стратегічних і тактичних рішень на основі аналізу та прогнозування майбутніх цін і курсів базових активів.

Становлення цих сегментів ринків в Україні за період реформ практично не відбулося, укладання термінових контрактів майже не практикують ні на біржових, ні на позабіржових ринках. Більше того, ще від кризового 1998 р. діє «тимчасова» заборона Національного банку України щодо укладання термінових контрактів з валютою. Одна з основних причин такого стану справ – відсутність комплексного дослідження сучасних теорій і практики їх функціонування у країнах Заходу

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.