На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Проблема можливості відображення сучасного світу у театрі ІІ половини ХХ століття (реферат), стр. 1

Реферат на тему:

ПРОБЛЕМА МОЖЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНОГО СВІТУ У ТЕАТРІ II ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ (на прикладі творчості Ф.Дюрренматта)

У 1955 році Фрідріх Дюрренматт опублікував книгу "Проблеми театру" про сучасну, в тому числі і власну, драматургію. Саме тут вперше було порушено питання про спроможність театрального мистецтва відобразити сучасний світ. Мова йде про пошук нових форм вираження в сучасному театрі. "Шиллер писав так, як він писав, тому що світ, в якому він жив, ще міг відобразитися у світі, який він створив як письменник і історик. Сьогоденний світ, який він є, навпаки, лише насилу може бути втиснутий у форму шиллерівської історичної драми..." [7,19]. Таким чином порушується ідея про обов’язкову відповідність мистецтва питанням і духу часу.

Розуміння драматургічної концепції Дюрренматта неможливе без концепції "епічного театру" Бертольта Брехта. Під терміном "епічний театр" розуміють розроблену Брехтом альтернативну класичній, аристотелівській, драму, яка в драматичну дію вводить коментуючі елементи. При цьому дія розвивається не просто до кульмінації і розв’язки, але й супроводжується аргументуючими й аналізуючими елементами. Для своїх п’єс Брехт постійно обирає парадоксальні, крайні випадки, малоймовірні оберти подій, що так приваблювали Дюрренматта. Сама ситуація творів цих драматургів повинна була служити своєрідним "ефектом відчуження".

Завдання відчуження – вихопити, видернути глядача з його емоційної, некритичної в даному випадку ідентифікації з дійовими особами та подіями, що відбуваються на сцені, і тим самим пробудити його критичність. Предметом пє’си для Бертольта Брехта є "змінювана та змінна людина". Одночасно манери поведінки, що демонструються на сцені, розглядаються як суспільно зумовлені та суспільно змінювані [3,134]. Творчість Брехта – це твори змін, які узагальнюють історичні факти (в більшості випадків історія нового часу = політика) та звертаються до них в прагненні розкрити те, що фактично визначено історією, одночасно оформлюючи ідеї в естетичні картини світу.

Для Брехта емоційний вплив театру – лише основа для боротьби з існуючими протиріччями за змінний суспільний порядок. За цим криється його історичний оптимізм. Він демонструє суспільство, яке має шанс звернення до нового часу. Автор вірить в позитивну здібність людини до перетворень через епатаж окремої особистості, при чому головну роль в вихованні "нового мислення" Брехт відводить мистецтву, особливо театру.

Саме це положення заперечує Ф.Дюрренматт : " Що відрізняє мене від Брехта : він вірить в світ, що здатен до змін за девізом "правильна наука – правильна політика – правильне людство". Але ні людина, ні політика, не є "правильними". Світ змінюється разом з людиною, але сама людина не змінюється і стає жертвою перетвореного нею світу".

Отже, драматургічна творчість Ф.Дюрренматта не тільки розвиває, але й заперечує деякі аспекти методу і світовідчуття Б.Брехта. Ця внутрішня складність, що характерна для творчості Дюрренматта, є невід’ємною рисою розвитку світової драматургії другої половини ХХ століття.

Театр Ф.Дюрренматта – це "вселенський театр". Під цим терміном драматург розуміє комедію, яка "не тільки знаходить комічним те чи інше, окремі типи, чи соціальні конституції, а творить модель світу" [5,14]. "Вселенський театр" – це також метафора сучасного існування: світ розглядається як театр, в якому людина грає вигадані, нав’язані їй кимось ролі і не може більше бути окремим індивідуумом.

На відміну від Б.Брехта, Дюрренматт вважає, що письменник не в змозі змінити світ, але він зобов’язаний "турбувати" його. У зв’язку з цим, його завдання – відображення життя людини в конфліктних ситуаціях. Вирішення політичних проблем – це стихія політики, і воно ніяким чином не стосується спектру діяльності письменника. Завдання автора – зробити дійсність конкретною, із безóбразності зваяти літературний ораз [5,15].

Письменник (особливо драматург) зобов’язаний демонструвати "моделі можливих людських стосунків", показати окремі "феномени людської натури". Більше того, драматургічне мистецтво має орієнтуватися на такий збіг обставин, коли людина раптом постала перед проблемою питань сумління. А це може здійснитися лише тоді, коли сценічна дія примусить глядача замислитися над поставленими у п’єсі проблемами.

"Театр – це школа пізнання людини. Театр – це інструмент, який веде людину до психологічних знань і розумінь" [ 6,11 ]. Провокуючи глядача до обдумування сценічного дійства, Дюрренматт має намір пробудити почуття відповідальності людини у світі безвідповідальності, зневаги і необдуманності. "Якщо людина усвідомить себе людиною, то вона може здійнятися над світом-лабіринтом".

За словами самого Дюрре

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.