На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Неоміфологічність роману Дж.Р.Р.Толкієна "Володар кілець"(реферат), стр. 2

quot;міф є лише тоді достовірним, коли ґрунтується на загальній найвеличнішій правді" [1]. Ця правда вміщує не лише історичну пам’ять людства, що зберігається опосередковано в міфах, але й переосмислення існуючого стану речей. Проблематикою особистісної відповідальності та самовизначення, влади та тоталітаризму опікується значна частина літературного доробку минулого століття за допомогою притчі (твори Голдінга), антиутопії (твори Оруела) та ін. Але на відміну від інших Толкієн вважає, що "значущість міфу не може бути осягнута аналітичним шляхом" [1,52]. Слід визнати той факт, що нео-міфологія "Володаря кілець" має невичерпний характер. Сутність її визначається деякими дослідниками, як "розповідь, що втілює найглибші почуття певного суспільства у певний час" [2].

Нео-міфологія використовується як підгрунтя для аналізу низки "споріднених явищ". Такі "споріднені явища", коли вони взяті з міфу або фольклору, неодмінно несуть у собі принципові характеристики міфу і фольклору, зокрема притаманну їм поетику. Тобто ми припускаємо існування в творах Толкієна міфо-фольклорної поетичної традиції. Залучення магії у побудову сюжету є поширеним у міфотворчості. Можна згадати, наприклад, богів, котрі для досягнення мети вдавалися до магічного перевтілення. Типовою у казках є також демонстрація чарівної майстерності та обертання на різних тварин. В даному випадку магія є засобом опосередкованого ускладнення завдання учня-протагоніста, який за сюжетом перевищує власного вчителя у володінні магією.

Характерною рисою нео-міфології порівняно до міфотворчості є звуження символічної значущості її образів і мотивів, поряд із деяким посиленням значущості соціальної. В нео-міфології Толкієна цей процес набуває логічного завершення. Соціальний аспект починає домінувати майже абсолютно, у той час як естетичні параметри літературного тексту майже цілком знехтувані на користь тематично-проблемного плану.

Роман Толкієна "Володар кілець" трактується як "міф про трансформацію людства" [2], про перехід від ворожого урбаністичного світу до природного "міфічного духа", до примирення позачасової дуалістичної людської особистості, до проголошення життєстверджуючої ідеології як єдино можливого спасіння.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Moseley C. Writers and Their Work.- J.R.R.Tolkien. Northcote House, Plymouth, 1997.

2. Shippey T.A. The Road to Middle-earth. Harper Collins Publishers, London, 1992.

3. Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. Grafton, London, 1997.

4. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки./ Собрание трудов.-Т.2.- М.: Изд-во "Лабиринт", 1988.

<< назад    

© 2006. Все права защищены.