На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Офіційно-правові документи (частина І), стр. 1

Реферат

на тему:

ОФІЦІЙНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ.

План

1. Заяви громадян з питань соціального захисту та забезпечення.

2. Заяви громадян, що випливають з трудових правовідносин.

1. Заява про призначення пенсій. Закон про пенсійне забезпечення передбачає різні види державних пенсій – це трудові (за віком, інвалідністю, у випадку втрати годувальника, за вислугу років) та соціальні, які встановлюються непрацездатним громадянам.

Заяви про призначення пенсій працюючим подаються за місцем роботи, а непрацюючим – у районний (міський) відділ соціального забезпечення за місцем проживання.

Документи про призначення пенсій розглядаються органом, що призначає пенсії, не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

Рішення органів, що призначають пенсії, можуть бути оскаржені в суді за місцем знаходження органу соціального забезпечення.

Схема звернення за пенсією і порядок оформлення документів:

· Заява про призначення трудової пенсії подається через власника засобів виробництва за останнім місцем роботи працівника.

· Заява про переведення з однієї пенсії на іншу, про перерахунок пенсії і про поновлення виплати раніше призначеної подається у відділ соціального забезпечення за місцем проживання заявника.

· Заява про призначення пенсії може подаватися у будь-який час після виникнення права на пенсію. При цьому пенсія за віком призначається незалежно від того, припинена робота на час звернення за пенсією чи триває.

· Днем звернення за пенсією вважається день прийому відділом соціального забезпечення заяви про призначення, перерахунок, поновлення пенсії або переведення з однієї пенсії на іншу з усіма необхідними документами.

· При зверненні за пенсією заявник подає особисто паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання, рік народження заявника (вік).

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи: трудова книжка на підтвердження стажу роботи, довідка про заробіток. Документи про трудовий стаж (довідки) подаються в оригіналах.

Заяви про підтвердження трудового стажу. Громадянин, якому необхідно підтвердити трудовий стаж у випадку відсутності документів, подає заяву до комісії про призначення пенсій при міській (районній) раді народних депутатів. У заяві вказується, про який стаж йдеться, час роботи, підприємство, причина втрати трудової книжки та інші обставини, котрі допоможуть встановити стаж. Заявник указує прізвища, імена, по батькові не менше двох свідків, з якими раніше працював, їх адреси і прохання про їх опитування. За результатами опитування свідків комісія вирішує питання про підтвердження стажу.

3. Заяви про відшкодування збитків працівникам у зв’язку з каліцтвом на підприємстві. Вина підприємства у нанесенні працівникові каліцтва або іншого пошкодження здоров’я, пов’язаного з його роботою, встановлюється з урахуванням конкретних обставин і наявних доказів у кожному випадку:

· Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, або акт про професійне захворювання.

· Обвинувальний вирок або рішення суду, постанова прокурора, висновки органів слідства або дізнання.

· Постанова слідчих органів або суду про припинення карної справи.

· Висновки технічного інспектора праці або інших органів, які здійснюють нагляд і контроль за станом охорони праці.

· Медичний висновок про професійне захворювання.

· Рішення про накладення дисциплінарного або адміністративного стягнення на конкретних винуватців даного каліцтва чи іншого пошкодження здоров’я.

· Рішення органів соціального забезпечення про відшкодування підприємством бюджету державного соціального страхування витрат на виплату працівникові допомоги за тимчасовою непрацездатністю у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням.

· Показання свідків та інші докази.

Основним документом оформлення нещасних випадків на виробництві є акт за формою Н-1. Власник засобів виробництва зобов’язаний видати потерпілому або особі, що представляє його інтереси, оригінал акта Н-1, оформлений державною мовою не пізніше 3 днів з моменту закінчення по ньому розслідування, але не пізніше 9 днів з моменту травми. Відповідальність за оформлення акта несе керівник підприємства.

Складається акт у чотирьох примірниках комісією і затверджується керівником. 1- видається на руки потерпілому; 2 – керівникові структурного підрозділу, де трапився нещасний випадок; 3 – технічному інспекторові праці.

До акта додаються: пояснення очевидців і потерпілого; схеми, плани та інші документи, що характеризують стан робочого місця; медичний висновок.

Потерпілий звертається з заявою на ім’я керівника підприємства, організації, установи про відшкодування матеріальних та моральних збитків. Власник зобов’язаний прийняти рішення. При незго

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.