На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Офіційно-правові документи (частина І), стр. 2

ді потерпілого з рішенням власника спір про право на відшкодування збитків, його розмір розглядається в установленому порядку за заявою потерпілого. Постанова органу, що розглядає трудовий спір, може бути оскаржена в суді.

Заяви про трудові спори, що розглядаються комісіями по трудових спорах. КТС є первинним і обов’язковим органом по розгляду трудових спорів, за винятком деяких, по котрим встановлено інший порядок. В КТС спори розглядаються тоді, коли працівник не зміг уладнати суперечки з власником.

У тримісячний термін, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого трудового права, він має право подати заяву в КТС, остання повинна розглянути спір у десятиденний термін, у присутності заявника і представників власника засобів виробництва.

У вирішенні спору комісія ухвалює рішення більшістю голосів її членів. У рішенні вказується найменування підприємства, прізвище, ім’я, по батькові заявника, дата звернення в КТС, дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, представників власника і профкому, що були присутні на засіданні, вмотивоване рішення і результати голосування.

Копія рішення КТС у триденний термін вручається заявникові і представнику власника. Рішення КТС може бути оскаржено в районний суд заявником чи його представником у десятиденний термін від дня вручення копій. Рішення виконується власником у триденний строк по закінченні 10-денного терміну, передбаченого на оскарження.

<< назад    

© 2006. Все права защищены.