На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Україна у період загострення кризи радянської системи (1965-1985 pp.) (реферат), стр. 1

УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТ­РЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965-1985 pp.)

Термін «радянська система» означає сукупність основних елементів радянської держави і суспіль­ства, особливостей, притаманних соціалізму.

Структура радянської системи

· КПРС і підконтрольні їй органи державної влади і управління

· Соціалістична економіка

· Соціальна структура (класи і соціальні групи)

· Комуністична ідеологія

Характерні риси соціалізму (що проявилися в СРСР)

· Державна власність на засоби виробництва

· Відсутність ринкових механізмів в економіці

· Жорстка централізована влада

· Однопартійна політична система

· Однорідна (без експлуататорських класів і верств) соціальна структура (робітники, селяни, інтелігенція)

· Відсутність реальної демократії

Радянська система склалася і зміцніла в 20-30-ті_роки. В 1965-1985 pp. вона зазнала гострої кризи, з якої були два виходи: або радикальні реформи', або часткові зміни, що не чіпали засад системи, допомагали пом'якшити наслідки кризи, але не ліквідували її (кризи) причини повністю.

Керівництво СРСР (і України) обрало другий шлях. Цей вибір визначив характер кризового двадця­тип'ятиріччя' повільного, хворобливого, болісного для суспільства самознищення радянської систе­ми, що не змогла подолати кризу

Криза в економіці

Кризові явища

Основні заходи керівництва країни

• Зниження приросту промислового виробництва

• Неефективне використання виробничих фондів*.

• Ліквідовано раднаргоспи, підприємства підпорядковано союзним і союзно-республіканським міністерствам.

• Значна собівартість** товарів, погіршення якості продукції.

• Технічне відставання від розвинутих країн, низька продуктивність праці***.

• Падіння виробництва в сільському господарстві, масовий від'їзд сільського населення в міста, що загострило дефіцит робочої сили в сільському господарстві

• Відсталі агротехнічні методи ведення сільського господарства; прогресуюче вироблення земель.

• Підвищено науковий рівень планування, розширено сферу госпрозрахункових відносин*****.

• Створено спеціальні фонди для матеріального заохочення робітників і службовців. Введено гарантовану заробітну платню колгоспникам.

• Підвищуються закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію. Держава визначає тверді плани закупівель на кілька років.

• Передбачалось зміцнення матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів.

• Гострий дефіцит якісних товарів народного споживання, продовольства та послуг

• Безгосподарність, розбазарювання, розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів.

• Поява і розростання тіньової економіки****.

• Недбале ставлення до праці, державної власності, пияцтво на виробництві, масовий випуск бракованої продукції.

• Прийнято Продовольчу програму (1982-1990 pp.). її виконання повинно було забезпечити продовольством країну у пов­ному обсязі.

• Проголошується боротьба з тіньовою економікою і розкраданням матеріальних коштів за допомогою правоохоронних органів і громадськості.

• Посилюється виховна робота в трудових колективах. Впроваджу-ється матеріальне і моральне заохочення сумлінної праці, покарання поганої праці. Поліпшується контроль за якістю продукції.

Як видно з наведеної вище таблиці, керівництво країни намагалося здолати кризу в економіці. Але очікуваних наслідків вжиті заходи не дали. Більш того, незабаром відбулось повернення до адмініст­ративних заходів. Численні керівники різних рівней вперто не бажали відмовлятися від існуючого стану речей, демонстрували консерватизм і не бачили нових явищ в технології, науці, світовому досвіді. Не вдалося приборкати тіньову економіку, побороти безгосподарність. Не виконувалась Продовольча програма. Технічно відсталою, енерговитратною, неконкурентоспроможною лишала­ся промисловість, низькими — дисципліна і якість праці.

Кризовим був стан і в інших сферах життя.

Політико-ідеологічна криза радянської системи

Кризові явища

Заходи щодо усунення кризових явищ

• Керівництво КПРС змушено відмовитись від тези про побудову комунізму до 1980 р.

• Ідеологами КПРС висувається тео­рія, що констатує побудову в СРСР розвинутого соціалізму — перехідно­го етапу до комунізму.

• Падає авторитет КПРС, керівників партійного апарату всіх ланок.

• Конституційно закріплюється керівна роль КПРС в радянському суспільс­тві (стаття 6 Конституції СРСР 1977 р. і Конституції УРСР 1978 p.).

• В суспільстві стрімко зростає розчарування в соціалістичній ідеології, починається критика її за­сад (світоглядних, економічних, політик-них то­що) з боку дисидентів, правозихисників, діячів культури.

• Керівництв

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.