На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Радянська модернізація України (1928-1938 pp.) (реферат), стр. 2

>

Прийнята постанова ЦК ВКП(б) "Про заходи по ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації" (куркулями називали тоді заможних селян). Й.Сталін виступив в газеті "Правда" з критикою примусових методів колективі­зації (вони були названі "перегинами"), переклав відповідальність за них на мі­сцеве керівництво

1930р. (квітень)

Селянам повернули присадибні ділянки, корів (одну), дрібну худобу, реманент. До кінця 1930 р. всім бажаючим не заважали виходити з колгоспів.

1931 р.

Відновилися примусові методи колективізації. 200 000 селянських господарств було знищено як куркульські, майно було передане колгоспам (це набуло назву "розкуркулювання").

1932 — 1933 рр.

Колективізацію було завершено. Індивідуальних селянських господарств зали­шилося не більше 1%.

Доля куркулів

Категорія

Здійснені заходи

І. Куркулі, що взяли участь в боротьбі з радянською владою (повстання, збройний опір і т.ін.)

"Ізоляція" у тюрмах, таборах, або розстріл.

II. Куркулі, що чинили частковий опір при розкуркулюванні

Висилка з родинами в північні райони Росії.

III. Куркулі, що не чинили опору розкуркулюванню

Після розкуркулювання надавали невеличкі земельні ділянки за межами села.

Розправа з куркульством відбувалася "згідно закону", долю куркулів визначали батрацько-бідняцькі збори. Часто-густо серед "куркулів" опинялися не тільки заможні, а просто неугодні керівникам колгоспів селяни, або ті, що співчували своїм сусідам-куркулям (їх називали підкуркульниками і також розкуркулювали).

В 1932-1933 pp. розпочалося різке падіння сільськогосподарського виробництва. Селян-одноосібників майже не залишилось, колгоспи працювали погано, багато селян виїхало з села, тому що боялися за своє майбутнє. Було зібрано втричі менше хліба, аніж в 1930 році. В республіки СРСР уряд направив спеціальні комісії, в Україні таку комісію очолив В. Молотов.

Як розпочався голодомор 1932-1933 pp. в Україні

Рішення комісії

Підсумки виконання рішень комісії

• Провести додатковий збір хліба з селянських гос­подарств в листопаді 1932 р. — грудні 1933 р.

• Накласти на ті колгоспи, що не мали зерна, штрафи — м'ясом та іншими продуктами.

• Ввести блокадний стан в Україні забороня­лось ввозити і вивозити продовольство.

• Позбавити селян деяких областей права виї­хати з села.

• Не надавати допомоги голодуючим, не залу­чати міжнародні організації до сприяння в по­доланні голодомору.

• У селян було вилучено все зерно (на­віть посівне), що прирекло їх на голод­ну смерть.

• Колгоспи сплачували штрафи за раху­нок селян, відбираючи у них всі проду­кти харчування.

• Не маючи права привезти продукти з інших районів, виїхати з села, позбав­лені запасів продовольства, селяни вмирали від голоду.

• Через відсутність допомоги кількість жертв голодомору збільшилась в бага­то разів.

Голодомор 1932-1933 pp. в Україні керівництво країни ретельно приховувало. Комісія Молотова працювала таємно (протоколи її роботи було знищено). В 1932-1933 pp. жертвами голодомору, згідно з приблизними оцінками, стали 3-3,5 млн. осіб.

Культура України в 30-ті pp.

Освіта

Остаточно подолано неписьменність (в 1939 р. тільки 1,5% дорослого населення лишилося неписьменним). Введена загальна обов'язкова початкова освіта в сільській місцевості і семирічна — в містах (1939р.). Розширилась мережа середніх спеціальних закладів (576). В 1933 р. відновилась діяльність університетів (Харківського, Київського, Дніпропетровського). Не було ліквідовано дефіцит вчителів з вищою освітою; не вистачало шкільних приміщень. Учбові програми і весь процес навчання було ідеологізовано в дусі більшовизму. У школах діяли комсомольські і піонерські організації, які здійснювали не тільки суто виховні функції, але й ідеологічний контроль за школярами. Було припинено українізацію. Багато педагогів стали жертвами репресій. Рівень вищої освіти, а також загальнокультурний і моральний рівень інтелігенції знизився.

Наука

• Плідно працювала Академія наук — низка науково-дослідних інститутів, окремі вчені (І Курчатов, Л Ландау, Є Патон, М Крилов, М.Боголюбов, Ю.Кондратюк, О Палладій, Д.Воронцов, О.Богомолець та ін.).

• Були зроблені відкриття, що мали світове значення: кінетична теорія плазми (Л.Ландау); метод електрозварювання металів (Є.Патон і колектив Інституту електрозварювання ); дослідження в галузі ракетної техніки, теорія космічних польотів (Ю. Кондратюк); штучне розщеплення атомного ядра літія ( вчені Харківського фізико-технічного інституту); теорія нелінійної математики ( М.Крилов, М.Боголюбов).

• Численні вчені були піддані репрес

<< назад    вперед >>

© 2006. Все права защищены.