На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Енергетика й екологія (реферат), стр. 1

Тема уроку: «Енергетика й екологія»

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про різні ,види електростанцій, їх принцип дії, енергетичні перетворення; продовжити формувати вміння аналізувати, порівнювати, робити самостійно висновки, працювати з науковою літературою; виховувати економічне й екологічне мислення, вміння працювати в колективі (групі), толерантність, прагнення до поповнення знань.

Тип уроку — урок узагальнення й систематизації знань.

Форми і методи навчання: бесіда, метод базово-перехресних груп, метод «дерево рішень».

Унаочнення: магнітофон, електричний чайник, плакати із схематичним зображенням електростанцій різних типів, таблиці для порівняльної характеристики різних типів ЕС, кольорові маркери, дидактичний мате­ріал з інформацією про певний тип електростанції, атла­си «Економічна та соціальна географія світу», кольорові картки, на яких написані цифри від 1 до 4.

План уроку

І. Актуалізація опорних знань.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Узагальнення й систематизація знань.

IV. Підсумок.

Хід уроку

(У класі тихо звучить музика, на демонстраційно­му столі стоїть електричний чайник, в якому гріється вода, над класною дошкою горить лампа, учнівські столи розставлені для роботи в групах.)

Учитель. Дорогі друзі, розпочнемо сьогодні наш урок нетрадиційно. Спочатку під музику вип'ємо тро­хи чаю, а потім будемо працювати. Наш лаборант уже давно ввімкнув електрочайник, і вода ось-ось закипить. (Несподівано гасне світло, затихає музика, вимикається чайник. Лаборант підходить до вчителя і тихо щось йому каже.)

Учитель. Що сталося?

Учні. Немає струму в мережі.

Учитель. Шкода... Не вдасться нам зараз випити чаю. А скажіть, будь-ласка, звідки береться струм в електричній мережі нашого класу, наших помеш­кань?

Учні. Виробляється на електростанціях.

Учитель. Правильно. А які ви знаєте електро­станції?

Учні. ГЕС, ТЕС, АЕС, альтернативні (сонячні, вітряні, припливні, геотермальні, біогазові).

(Коли учні називають ЕС певного типу, вчитель чи асистент (можна з учнів) вивішує на дошці плакати зі схематичним зображенням ЕС цього типу.)

Учитель. Енергія є основою життя людського су­спільства, і його прогресивний розвиток пов'язаний з безпосереднім зростанням енергоспоживання. Це споживання зросло протягом XX ст. більш ніж у 100 разів, при цьому органічного палива було спалено у багато разів більше, ніж за весь попередній час. Які ж перспективи очікують нас у XXI столітті?

На порозі третього тисячоліття людство все більше усвідомлює свою відповідальність за збере­ження довкілля, за чистоту нашої планети. Науко­во-технічний прогрес, підвищення комфортності життя і пов'язане з ним зростання енергоспоживан­ня — об'єктивні речі. Але це зовсім не означає, що вони мають досягатися будь-якою ціною. Використання лише традиційних джерел енергії (нафти, газу, ядерного палива) руйнує і забруднює землю, водні ресурси й повітря. Разом з тим, понад 1 кВт на кож­ний квадратний метр щосекунди постійно забезпе­чує нам удень світло невичерпного, екологічно без­доганного і загальнодоступного природного джере­ла — Сонця. Досягнення світової технології вже за­раз дають змогу використовувати його для вироблення електроенергії, вартість якої наближається до тра­диційної. Поряд інтенсивно розвиваються в багатьох країнах також вітроенергетика й енергетика біома­си, які споріднені сонячній. Сьогодні, без сумніву, основною економічною проблемою у світі є енер­гетична криза. Соціально-економічний розвиток кожної країни, зокрема України, залежить від теперішнього і майбутнього стану її енергетики.

Отже, існують традиційні методи вироблення електроенергії з органічного і ядерного палива (ву­гілля, нафти, природного газу, урану). І, нарешті, використання відновлюваних джерел енергії (гідрав­лічної, сонячної, вітрової, припливної, геотермаль­ної та інших). Якому з них віддати перевагу? Тема нашого уроку — «Енергетика й екологія».

На цьому етапі уроку ми працюватимемо таким чином. (Можливі два варіанти проведення цього ета­пу уроку.)

І варіант. На попередньому уроці ми з вами утво­рили групи, кожна з яких отримала домашнє завдан­ня: підготувати повідомлення про певний тип елект­ростанцій. Отже, прошу зараз сісти групами за відповідні столи (на столах стоять таблички різного кольору). До повідомлень, які ви підготували вдома, ви отримаєте ще додаткову інформацію (див. дода­ток). Ваше завдання — опрацювати цей матеріал, обговорити його і дати відповідь на такі запитання (запитання написані на дошці або у вигляді плаката; див. варіант II).

II варіант. Зараз кожен із вас отримає картку пев­ного кольору. (Вчитель і асистент роздають карт­ки.) А тепер прошу учнів, які отримали картки зеле­ного кольору сісти за стіл, на якому стоїть зелена табличка, червоного кольору — із червоною таблич­кою і т.д. Кожна утворена в такий спосіб група отри­має матеріал, в

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.