На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Життя та творчість Ольги Кобилянської (реферат), стр. 1

Реферат на тему:

“Життя та творчість

Ольги Кобилянської”

Ольга Юліанівна Кобилянська народилася 27 листопада 1863 р. в невеликому містечку Гура-Гумора Кимпулунзького повіту в Південній Буковині (тепер Румунія). Батько, українець з Галичини, залишившись сиротою в 14 років, самотужки домігся посади урядовця-правника, тому й виховував дітей у пошані до праці, прищеплював акуратність при виконанні будь-якого завдання. Від ма­тері, що походила з німецько-польської родини, дівчина Успадкувала лагідність, ніжність, музичне обдаровання.

Дитинство Ольги минуло серед розкішної природи Кар­пат, яка вплинула на формування естетичних смаків.

Через переведення батька по службі родині довелося жити в кількох містечках карпатського передгір'я — Сучаві, Садгорі, а згодом у Кимпулунзі, де Ольга здобула почат­кову освіту німецькою мовою. Батько подбав, щоб дочка приватно вивчала й українську мову.

Формування Кобилянської як особистості відбувалося в складних умовах. Доводилося жити в німецько-румунському оточенні, і хоч у сім'ї й лунали польська та українська мови, проте поза стінами хати спілкувалася німецькою. Дівчина брала участь в аматорських виставах, співала, грала на фортеп'яно, багато читала — переважно твори німецьких і швейцарських письменників: Йоганна Готфріда Гердера, Йоганна Вольфганга Ґете, Фрідріха Шіллера, Готфріда Келлера, Генріха Гейне, Фрідріха Шпільгаґена, Євгенії Марліт. Кобилянська почала писати вірші й оповідання німецькою мовою.

Пізніше письменниці дорікали за німецький спосіб ми­слення, залежність від німецької класики. Тому мав рацію Дмитро Павличко, який, відкинувши несправедливі обви­нувачення окремих критиків, зазначав, що в тогочасних умовах німецька мова для Кобилянської була єдиним ви­ходом у широкий духовний світ, без якого трудно підне­стися на верхів'я мистецтва. «Німецька мова — це та вода, що повертала могутнє колесо душевного млина письменниці, де в кошах була засипана тверда і перлиниста пшениця почуттів і мислей з українського поля».

Завдяки самоосвіті, постійному самовдосконаленню Ко­билянська ознайомилась з визначними явищами європей­ської культури. На її зростання вплинула й Софія Окуневська, яка переконала вісімнадцятирічну Ольгу писати українською мовою, працювати для рідного народу. Тепер поряд з творами Федора Достоєвського, Івана Тургенева, в її життя ввійшли поезія Тараса Шевченка, проза Івана Франка, публіцис­тика Михайла Драгоманова.

Кобилянська писала, що в її творчій праці важливу роль відігравали особисті переживання і враження. Справ­ді, і в ранніх німецькомовних оповіданнях та повістях «Гортенза», «Картина, з життя Буковини», «Видиво», «Вона вийшла заміж і в пізніших, уже україномовних творах «Людина», «Царівна», «Некультурна», «Ніоба», «Через кладку» — всюди просвічується образ авторки, багатий світ її спостережень і почуттів, винесених з ре­альної дійсності.

З 1891 p., коли сім'я оселилася в Чернівцях, Кобилянська входить у коло прогресивної інтелігенції, глибше знайомиться з українським літературним життям. З се­редини 90-х років друкуються її твори, на них відгуку­ється критика, їх перекладають німецькою, польською, чеською мовами. Осип Маковей відзначав поєднання в прозі Кобилянської реалістичного й романтичного прийо­мів письма. Для неї багато важила поїздка до Львова на відзначення Франкового ювілею у 1898 р. Тоді вона по­знайомилася з багатьма діячами української культури.

Наступного року Кобилянська відвідала Київ, де зу­стрічалася з Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким, Михайлом Коцюбинським. Незабутнє враження справила на неї поїздка до Канева, де вклонилася могилі Тараса Шевченка. За запрошенням родини Косачів гостювала на їхньому хуторі Зелений Гай, поблизу м. Гадяча на Пол­тавщині, щиро здружилася з Лесею Українкою. Велика поетеса високо оцінила новаторську прозу Кобилянської, познайомила з нею українську громадськість.

З цього часу образ «великої, пишної», але «пригноб­леної, скованої» України назавжди ввійшов у серце пи­сьменниці. Вона мріяла про нові подорожі на Наддніп­рянщину, проте цим планам не судилося здійснитися. На заваді ставали напружена творча праця (на початку XX от. були написані повісті «Земля», «Ніоба», «В неділю рано зілля копала», «Через кладку», «За ситуаціями»), хвороба та смерть матері, хатні обов'язки, розрив з близь­кими людьми, а головне — важка недуга внаслідок про­студи. «Хороба ця,— писала вона в 1927 p.— держиться мене й досі та не дозволяє брати участі в діяльності українського суспільства».

Важкими для Кобилянської були трагічні роки першої світової війни. Жила вона в Чернівцях, тремтіла душею за рідних та близьких, бо один брат попав у російський полон і страждав десь у Сибіру, а про долю другого не було жодної звістки. Матеріальні злигодні, постійне нап­руження, вічна тривога — «ох, як се все торгає нерви, підкошує

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.