На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Сутність і форми міжнародного бізнесу (реферат), стр. 1

Тема: СУТНІСТЬ І ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ.

План.

1.Суть міжнародного бізнесу.

2.Спільне підприємництво.

3.Транснаціональний бізнес.

4.Вільні економічні зони.

Література:

І.М.Школа В.М.Козменко“Міжнародні економічні відносини “Чернівці “Рута” 1996 ст.176-180.

А.І.Кредісов “Управління зовнішньоекономічною діяльністю” Київ 1998 ст.102-125

Д.Г. Лук”яненко “Спільні підприємства в Україні” Київ 1995.

1.Суть міжнародного бізнесу.

Міжнародний бізнес – це частина загальної системи МЕВ, що відповідає стосункам, пов”язаним з діловою діяльністю промислового, комерційного, валютно-фінансового, перевізного типів. Кожна форма МЕВ відображена в міжнародноиу бізнесі, і виходячи з них можна говогрити про такі види міжнародного бізнесу, як валютний, промисловий, фінансово-кредитний, торговий, аграрний,- кожен з яких, має свої підвиди.

Найпоказовішим проявом міжнародного бізнесу є спільне підприємництво та транснаціональний бізнес.

2.Спільне підприємництво.

Спільне підприємництво – це діяльність в якій бере участь спільний капітал, що утворився з пайових внесків партнерів двох, або більше країн, котрі спільно здійснюють господарську діяльність, керуючи створеним спільним підприємством і розподіляючи між собою отримані прибутки пропорційно до вкладених капіталів.

Класифікують СП за такими ознаками:

1.Принадлежність учасників(промислово розвинуті; що розвиваються; суб”єкти країн з перехідною економікою).

2.Структура партнерів(приватні, державні, змішані).

3.Доля участі партнерів у капіталі СП(яка процентна доля місцевого чи іноземного партнера в СП).

4.Вид діяльності СП.

Фактори,що стримують розвиток

спільного підприємництва:

- загальна нестабільність економічного та соціального становища країни.

- низький рівень ринкової інфраструктури.

- неконвертованість національної валюти.

- недосконалість законодавства.

3.Транснаціональний бізнес.

Транснаціональна компанія(ТНК) – це компанія, головне підприємство і власник якої знаходиться в одній країні, а філії чи дочірні компанії знаходяться, як в цій же країні, так обов”язково і в інших країнах.

Мультинаціональна компанія(МНК) – це компанія, яка являє собою кооперативне об”єднання невеликої кількості(2-3) головних підприємств декількох країн і широку мережу філій чи дочірних компаній цих підприємств, що функціонують в різних країнах світу.

Основні риси ТНК:

1.Володіння величезними матеріальним і фінансовим потенціалом.

2.ТНК є носіями передових досягнень в галузі науки та техніки.

3.Інтернаціональні у сфері функціонування та застосування капіталу.

Важливу роль ТНК відіграють в розвитку економік країн, що розвиваються. При цьому ТНК розвивають промисловість цих країн, надають доступ до своїх фінансових ресурсів і технологій, підготовку спеціалістів, а також сприяють просуванню національної продукції країн, що розвивають на зовнішній ринок.

Але з іншого боку, ці країни стають сировинним придатком ТНК, сюда вивозиться екологічно шкідливе виробництво, що змушує здійснювати з боку цих держав різноманітні форми контролю за діяльністю ТНК.

4.Вільні економічні зони.

На шляху розвитку міжнародного бізнесу є багато перепон, однією з яких є наявність митних бар”єрів на кордонах між державами. На противагу домитних бар”єрів останнім часом зазнає бурхливого розвитку процес створення вільних економічних зон.

Вільна економічна зона – це частина території, виділеної із загальних митних кордонів держави, яка має повну самостійність у вирішенні господарських питань, особливий режим управління і преференційні умови економічної діяльності для іноземних і національних суб”єктів підприємницької діяльності.

Гостра необхідність створення ВЕЗ в Україні обумовлена кризовою ситуацією в більшості сфер народного господарства та переходом до відкритої ринкової економіки. Вихід з кризової ситуації окремі регіони вбачають в розширені їх економічної самостійності та кращому використанню особливостей і своєрідності своїх територій. Відчули регіони і ефект прямих зовнішньоекономічних зв”язків, розширення прикордонної торгівлі та залучення іноземних інвестицій.

Але збільшувати долю інвестицій іноземні партнери згідні лише за певних гарантій з боку держави. Врахувати інтереси іноземних інвесторів на даному етапі можна лише в умовах ВЕЗ.

Головні цілі створення ВЕЗ:

1.Працювати на внутрішній ринок країни, сприяючи насиченню його передовою технологією та високоякісними товарами.

2.Служити для країн

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.