На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Індія. Загальна економіко-географічна характеристика (реферат), стр. 1

Реферат

на тему:

І н д і я

Загальна економіко-географічна характеристика країни.

Площа - 3,3 млн км2. Населення - 950 млн чоловік. Столиця - Делі.

Індія є однією з найбільших країн світу. За державним устроєм це — федера­тивна республіка. Голова держави - президент. Законодавчий орган - двопалат­ний парламент (Народна палата і Рада сенаторів). Країна поділяється на 25 штатів і 7 союзних територій.

Гірські системи Гіндукушу і Гімалаїв на півночі та Індійський океан на півдні відокремлюють півострів Індостан від решти світу. Проте зв'язки між ними були завжди. Сучасні сусіди Індії мають з нею багато спільного в природному, етнічно­му, історико-культурному і економічному відношеннях. Складні взаємини між ними зумовлені значною мірою релігійною ворожнечею.

Населення. Демографічна ситуація в Індії подібна до інших країн, що розвива­ються. За кількістю жителів Індія поступається тільки Китаю. Середня густота на­селення становить 260 чол. на 1 км2 і є однією з найвищих у світі, а в долині Гангу і на прибережних низовинах зростає до 1000-1500 чол. на 1 км2.

Поняття «індійці» об'єднує кілька спільнот. Більшість з них належить до двох мовних сімей: на півночі - це індоєвропейська мовна сім'я (індоарійська група), на півдні - дравидська. Найбільша етнічна спільність - хіндустанці, мова яких - хінді - проголошена державною. Хіндустанців майже 250 млн чоловік. Поряд з ними є ще 11 етнічних груп, кожна з яких налічує від 20 до 90 млн чоловік. Адміністра­тивний поділ країни враховує це: штати створені за етнічною ознакою, місцеві мови в них також офіційні. Мовою державного спілкування є англійська.

Індійське суспільство ще й досі поділяється на касти, що зумовлюють статус і заняття людини з дня її народження. Кастова система засуджена і заборонена дер­жавою, але освячена релігією індуїзму, яка регулює сімейне життя і суспільні відносини. Понад 4/5 населення - індуїсти, мусульман тільки 11 %, що становить майже 100 млн чоловік. Общинні конфлікти на релігійному грунті виникають особливо в північній Індії: між мусульманами і індуїстами, між сікхами та індуїстами.

Незважаючи на все різноманіття, загальні культурні риси і усвідомлення спільності історичної спадщини об'єд­нують жителів Індії в одне ціле. Індій­ська цивілізація нараховує понад 5 тис. років, її матеріальні пам'ятки - храми, мавзолеї, мечеті, палаци, форти трап­ляються повсюдно, багато з них відомі в усьому світі.

Три чверті індійців живуть у сіль­ській місцевості, переважно у великих селах. Міське населення становить 23 %, або майже 200 млн чоловік.

Міста надзвичайно різноманітні. Багато їх виникли дуже давно, ще до нашої ери: Патна, Варанасі, Іллахабад, Делі. Деякі є священними для індуїстів. В Іллахабаді, що знаходиться у місці злиття річок Джамни і Гангу, на релігійне свя­то один раз на 12 роки? збирається до півтора десятка мільйонів віруючих. Серед­ньовічну епоху уособлює Агра. Калькутта, Бомбей і Мадрас засновані колонізатора­ми, які були їх оплотами. Останнім часом в ході індустріалізації виникли міста Бхілаї, Роуркела, Дургапур, Бокаро та ін.

Індія добре забезпечена сільськогосподарською сировиною. З-поміж мінераль­них ресурсів світове значення мають поклади залізної, марганцевої руди, слюди. Енергоресурси представлені головним чином вугіллям і гідроенергією. Рівень спо­живання енергії дуже низький. Майже 2/5 її одержують за рахунок непромислових джерел: дрова, гній, солома тощо. Найбільше ГЕС у Західних Гатах. Нафту добувають на шельфі поблизу Бомбея.

Господарство. За абсолютними розмірами валового національного продукту Ін­дія входить до перших 15 країн світу. Якщо ж його поділити на 950 млн чоловік, то країна опиниться серед найвідсталіших і найбідніших. В Індії є сучасні заводи і електростанції, космічна і атомна техніка, важка індустрія. Проте характер суспіль­ства значною мірою залишається доіндустріальним. Це - сільськогосподарська кра­їна. Понад 650 млн індійців, що дорівнює населенню всієї Європи, - сільські жите­лі. Для більшості, як і 3000 років тому, знаряддям праці є дерев'яне рало і серп, па­ливом - гній і солома, транспортом - віл або буйвол, формою обміну - бартер. Тре­тина сільських жителів не має землі і є наймитами. В містах становище не краще. В Калькутті, що налічує 12 млн жителів, третина живе в нетрях, які є нагрома­дженнями примітивних халуп, а іноді просто візків або тентів. Те саме в Делі, Бом­беї, Мадрасі та інших містах. Ще й досі більша частина населення неписьменна.

Індія вивозить на міжнародний ринок чай, руди металів, вироби з бавовни \ джуту. Але її участь у світовій торгівлі дуже мала. Країна має велику зовнішню заборгованість.

Причини відставання Індії криються як у 200-річному пануванні англійсь­ких колонізаторів, так і в застійних формах доіндустріального виробництва і йо­го величезних розмірах. Пережитки минулого даються взнак

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.