На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Географічні особливості країн колишнього Радянського Союзу (реферат), стр. 2

теповій зоні Казахстану та монокультурі ба­вовнику в решті країн регіону та пов'язані з ним галузі промислового виробництва Значні й різноманітні запаси мінеральних ресурсів, особливо палива та руд кольо­рових металів, хімічної сировини зумовили розвиток паливно-енергетичного комп­лексу, комплексу по переробці сировини та виготовленню конструкційних ма­теріалів, а надлишок, трудових ресурсів, притаманний всім країнам регіону, - галу­зей середнього та точного машинобудування.

Казахстан - одна з найбільших за площею й найпотужніших за економічним потенціалом країн регіону. Географічне положення в центрі Євразії на перетині основних транспортно-торговельних зв'язків є своєрідною перевагою країни перед іншими, насамперед у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

Інші країни регіону є передусім агропромисловими країнами. Потужний АПК роз­вивається на монокультурі бавовнику. Розвивається добувна промисловість та ланки первинної переробки сировини. Дістав розвитку паливний комплекс (Туркменістан, Узбекистан), виробництво кольорових металів (Узбекистан, Киргизька Республіка, Таджикистан), машинобудування (в усіх країнах регіону), хімічна промисловість (Турк­меністан, Таджикистан).

Надра Казахстану багаті різними видами паливно-енергетичних ресурсів, сировиною для розвитку хімічної промисловості та будівельної індустрії, але особливо запасами руд металів. Основою енергетики Казахстану є теплові та гідравлічні електростанції. Машинобудування спеціалізується переважно на виробництві устаткування для вугільної, нафтової, будівельної промисловості та агропромислового комплексу. АПК спирається на розвинуте сільське господарство. Казахстан має тісні економічні в'язки з країнами Центральноазіатського регіону, з Росією та іншими країнами світу.

<< назад    

© 2006. Все права защищены.