На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Мова і стиль службових документів (реферат), стр. 2

ється вперше, або на наступній сторінці. Таблиці нумерують арабськими цифрами по порядку в межах розділу, крім тих, що наводять у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: Таблиця 4.2 – друга таблиця четвертого розділу.

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами й розташовують угорі. Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, то таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною чи поруч, або переносять на наступну сторінку, повторюючи її головку та боковик. Поділяючи таблицю на частини, можна головку чи боковик заміняти відповідно номерами граф або рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами в першій частині таблиці.

Слово “Таблиця _________” зазначають один раз зліва над першою частиною таблиці; над іншими частинами пишуть так: “Продовження таблиці________” із зазначенням її номера.

<< назад    

© 2006. Все права защищены.