На главную   Контакты   Поиск   Карта сайта   Ссылки 
рефераты
 

Загальні правила оформлення службових документів (реферат), стр. 1

Реферат на тему:

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ

ДОКУМЕНТІВ

План лекції.

1. Вимоги до виготовлення бланків.

2. Адресування і датування документів.

3. Погодження і засвідчення документів.

1. Бланк документа – це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної.

Встановлено два види бланків ОРД: для службових листів і загальний (для виготовлення наказів, протоколів, розпоряджень, постанов, вказівок та інших ОРД.

Для виготовлення тих чи інших бланків документів встановлено два варіанти розташування реквізитів:

· кутове – постійні реквізити розташовуються в лівому верхньому куті;

· поздовжнє – постійні реквізити розташовуються уздовж верхньої частини аркуша.

І кутове, і поздовжнє розташування реквізитів може бути:

· фланговим – кожний рядок реквізиту починається від лівої межі робочої площі;

· центрованим – початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж відведеної робочої площі.

Реквізити – це сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили. При оформленні ОРД використовують такий склад реквізитів: 1 – Державний герб; 2 – емблема організації; 3 – зображення нагород; 4 – код організації; 5 – код документа; 6 – назва міністерства чи відомства; 7 – назва підприємства; 8 – назва структурного підрозділу; 9 – індекс підприємства зв’язку, поштова та телеграфна адреса, номер телетайпа (телеграфу), номер телефону, номер рахунку в банку; 10 – назва виду документу; 11 – дата; 12 – індекс (вихідний номер документа); 13 – посилання на індекс та дату вхідного документа; 14 – місце складання чи видання; 15 – гриф обмеження доступу до документа; 16 – адресат; 17 – гриф затвердження; 18 – резолюція; 19 – заголовок до тексту; 20 – позначка про контроль; 21 – текст; 22 – позначка про наявність додатка; 23 – підпис; 24 – гриф погодження; 25 – візи; 26 – відбиток печатки; 27 – позначка про завірення копії; 28 – прізвище виконавця та номер його телефону; 29 позначка про виконання документа та направлення його до справи; 30 – позначка про перенесення даних на машинний носій; 31 – позначка про надходження.

При виготовленні бланків для службових листів наносять реквізити 1-9 і трафаретні частини реквізитів 11-13.

При виготовленні загальних бланків обов’язково наносяться реквізити 1-3, 6-8, а також можуть наноситися трафаретні частини реквізитів 11, 12, 14 і обмежувальні позначки для реквізитів 4, 5, 17, 19, 20.

На основі загального бланка можуть виготовлятися бланки для окремих видів документів – наказів, розпоряджень, вказівок тощо. В цьому разі загальний бланк доповнюють реквізитами 4, 5, 10.

Згідно з нормативними документами дозволяється виготовляти посадові бланки. У посадових бланках уводять додатковий реквізит “Назва посади”, який розташовують нижче реквізиту 7.

Зображення державного герба на бланках з кутовим та поздовжнім розташуванням реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою реквізитів. Зображення має вписуватися в коло діаметром до 20 мм.

Виготовляючи бланки документів, як емблему організації (реквізит 3) використовують товарний знак (знак обслуговування), зареєстрований у встановленому порядку. Замінювати назву організації її емблемою не можна. Зображення емблеми розташовують на лівому березі аркуша на рівні реквізиту 7.

Установи, об’єднання, організації, військові частини, які мають урядові нагороди (ордени), можуть уміщувати зображення їх на бланках службових документів чи включати назви нагород до своїх назв або робити і те і інше.

Замість повної назви вищого органу – міністерства чи відомства (реквізит 6) – можна наносити його скорочену назву, визначену відповідним правовим актом.

Реквізит 8 у разі потреби вдруковують.

Індекс підприємства зв’язку, поштову та телеграфну адресу, номер телефону, факсу (реквізит 9) зазначають відповідно до “Поштових правил Міністерства зв’язку”.

На бланках для недержавних підприємств реквізити 1, 3, 6 не зазначають. Реквізит 2 допускається розташовувати на місці реквізиту 1, а реквізит 9 – на нижньому березі. Реквізити 29, 31, в такому разі розташовуватимуться вище за реквізит 9.

2. Документи адресують підприємствам, організаціям, установам, фірмам, їхнім структурним підрозділам чи конкретній посадовій особі, наприклад:

Київський електромеханічний завод

Відділ постачання та збуту

Київський електромеханічний завод

Відділ постачання та збуту

Старшому економістові

п. Непийводі В.Г.

Якщо документ адресують керівникові підприємства, то назва цього підприємства входить до складу назви

    вперед >>

© 2006. Все права защищены.